Pravidla klubu

– Klub zajišťuje aktivity předškolním dětem v doprovodu svých rodičů nebo osoby, které je dítě svěřeno.

– Klub vítá a podporuje komunitní přístup k jeho fungování ve smyslu aktivního zapojení rodičů do příprav a zajišťování aktivit pro děti v rámci pravidelného programu Klubu, jakožto v rámci akcí konaných mimo pravidelný program Klubu.

– Členství v Klubu je neformální a bezplatné. Co se týče podmínek účasti na jednotlivých setkání, ty jsou sděleny osobně na setkání Klubu.

– Veškeré aktivity Klubu absolvují děti se svými rodiči nebo s osobou, které rodiče svěřili dítě/děti do péče. Osoba/osoby zajišťující program nepřebírá/nepřebírají  odpovědnost za děti účastnící se programu.

– Matka/otec nebo osoba doprovázející dítě/děti jsou povinny dohlížet během programu Klubu na bezpečnost a zdraví dítěte/dětí, které doprovázejí, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům

– Klub očekává aktivní zapojení rodičů do jednotlivých činností a úkolů v rámci programu.

– Vedení Klubu si nevyhrazuje výlučné právo organizovat program setkání Klubu, naopak se vítá aktivní zapojení ostatních rodičů do přípravy a realizace programu pro děti i nabídky dalších aktivit mimo pravidelná setkání Klubu.