Klub maminek a tatínků na mateřské/rodičovské dovolené byl slavnostně otevřen za podpory úřadu městské části Maloměřice – Obřany a Knihovny Jiřího Mahena dne   29. března 2011 a nějaký ten měsíc také pod záštitou občanského sdružení Maloobři. Letos tudíž zahajujeme pátý rok našeho fungování. Za tuto dobu se nám podařilo vybudovat poměrně silnou členskou základnu, a to také za podpory obce a vedení pobočky KJM v Maloměřicích. Co se týče financování, tak v minulosti jsme čerpali dotace na obecní úrovni, ale podařilo se nám získat i finance na úrovni Jihomoravského kraje z dotačního programu „Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti“ pro rok 2012.

Původní zdlouhavý název Klub maminek a tatínků na mateřské a rodičovské dovolené postupně vystřídalo kratší označení Klub Míša Kulička.

A jaké jsou naše hlavní principy fungování? Náš Klub funguje především na komunitních principech projevující se v aktivním zapojení rodičů (členů Klubu) do organizačních zajištění aktivit probíhajících v rámci Klubu. Společně se svými dětmi předškolního věku se v rámci pravidelných každotýdenních setkání věnujeme pohybovým cvičením, zpívání, hraní i výtvarným aktivitám. To vše NOVĚ v gymnastickém sále při ZŠ Hamry. Program Klubu Míša Kulička se rozšířil také za hranice naší obce, a to do Husovic, kde v tamnější orlovně cvičíme každý čtvrtek. Rozvrh s podrobnějším popisem aktivit naleznete pod odkazem rozvrh. Mimo tato pravidelná setkání organizuje Klub za podpory svých členů a vedení pobočky KJM v naší obci různé další akce, jako např. lampionový průvod na Sv. Martina s projížďkami na koníkovi, dále zahradní slavnosti, besídky či jarmarky s vánoční nebo velikonoční tématikou s výtvarnými dílnami pro děti i dospělé. apod.každoročně karnevalová veselení, lampiónový průvod, či zahradní slavnosti (v prostorách maloměřické pobočky KJM a nově i v zahradě orlovny v Husovicích). Jak už bylo řečeno, náš Klub funguje díky aktivnímu zapojení rodičů a v tomto duchu bychom rády setrvaly i nadále, protože pouze tato forma spolupráce umožní v budoucnu zdárné proběhnutí všech plánovaných i neplánovaných akcí Klubu, jehož klienty jsou ti nejnáročnější, naše děti!.

Vedení Klubu Míša Kulička